Klacht over Therapie Roosendaal

De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Dat is een landelijke organisatie die de kwaliteit en integriteit van mijn werk waarborgt. We hebben afspraken over vakkundigheid, zorgvuldigheid en zorg voor de cliënt. Dat is belangrijk voor mij en ook voor jou. Als je het logo van de NFG ziet, dan heb je zekerheid over zaken als kwaliteit, opleiding en controle.

Goed contact met jou

Goed contact met mijn cliënten is één van de fundamenten van mijn werk. Niet om klantvriendelijk te zijn, maar omdat dat contact één van de onderdelen is van het proces dat je doorloopt in een behandeling. Ik doe er dan ook alles aan om je de ruimte te geven jezelf te zijn en te zeggen wat je op je hart hebt (ook als dat over de behandeling zelf of over mij gaat). In de regel hebben mijn cliënten geen klachten en gelukkig kunnen ze het als die er zijn altijd goed uitspreken en komen we er samen uit.
Maar mocht je nu iets dwars zitten dat je niet met mij wilt of kunt bespreken, dan kun je bij de NFG terecht.

Gegevens NFG

Je kunt je klacht sturen per brief naar de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg: Secretariaat Tuchtrechtcollege/NFG. In een klacht moet staan:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager.
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde.
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust.
  • Handtekening van de klager.

Mijn NFG registratienummer is: 7205065608. Voor meer informatie over het NFG kijk op NFG.

Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je kan helpen? Bel gerust voor een afspraak of stuur een email.