Somberheid en depressie

Dof en traag

Je bent somber. Niet alleen je gedachten, maar ook je handelen, je lijf, tot zowat je ademhaling aan toe lijkt alles moeite te kosten. Misschien heb je een hele goede reden om je zo te voelen, maar de kans is groot dat je eigenlijk geen aanleiding hebt. Natuurlijk dingen kunnen altijd beter, maar ‘je mag niet klagen’.

Je mag wél klagen

Één van de redenen dat mensen met een somber gemoed vaak te lang wachten is dat zijzelf én hun omgeving maar moeilijk kunnen accepteren dat er iets aan de hand is. Je voelt je overdreven, een aansteller. Je krijgt bakken goed bedoelde adviezen. Mensen met somberheidsklachten voelen zich vaak alleen, zelfs van zichzelf.

Goed dat je hier bent

Dat je hier bent wil zeggen dat je een aantal belangrijke stappen hebt gezet:

  1. Dat je somberheid niet vanzelf voorbijgaat
  2. Dat je het niet alleen kunt.

Ben ik wel somber genoeg?

Er zijn allerhande manieren om te bekijken hoe somber je precies bent. Dat kun je niet zelf, dat kunnen mensen om je heen ook niet. Een therapeut kan je helpen uitvinden wat de ‘ernst’ van je klacht is. Al willen we er wel nadrukkelijk bijzeggen dat de therapeut zich waarschijnlijk evenveel richt op wat jij voelt dan wat een test zegt.

Kan ik wel geholpen worden?

Jazeker. Om te beginnen help ik je inzicht te krijgen in wat een depressie precies is. Voor veel mensen is dat al heel waardevol en biedt het mogelijkheden zelf aan de slag te gaan. De therapie leert je op een constructievere manier om te gaan met het leven. Je leert onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke problemen en positieve doelen te stellen. Je leert om te gaan met stress, je gedrag af te stemmen op de omstandig heden en hoe je je thuis kan voelen in relaties.

Meer weten over somberheid en behandeling?

Herken je jezelf of heb je een vraag? Bel of mail Edo Mathijssen voor een afspraak.